21.9.16

Contra l'explotació i el racisme. Acte amb els companys d' Esfosa de Vic